Sarnıç Nedir?

Sözlükte “sarnıç” ne demek? 1. Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yeraltı su deposu.2. Gemilerde bulunan saçtan yapılmış tatlı su deposu. Cümle içinde kullanımı Birlikte kalenin sarnıcına kadar yürüdüler. – R. H. Karay Sarnıç kelimesinin ingilizcesi n. cistern, tankKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Polyester Nedir?

Sözlükte “polyester” ne demek? 1. Poliyester. Polyester kelimesinin ingilizcesi n. type of knit synthetic fabric; polymeric resin used in making plastics and fibersn. polyester, type of knit synthetic fabric; polymeric resin used in making plastics and fibersn. polyester, type of knit synthetic fabric; polymeric resin used in making plastics and fibersKöken: İngilizce FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Apre Nedir?

Sözlükte “apre” ne demek? 1. Kumaş ya da derinin cilalanması, perdahlanması.2. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde. Apre kelimesinin ingilizcesi [apre] adj. bitter, rough, harsh, coarsev. open, open up, unlock; turn on, switch on; begin; unhook; slit, carve; put up, set upinterj. out, get out of here! (word said in anger)Köken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Dert Nedir?

Sözlükte “dert” ne demek? 1. Üzüntü; ur.2. Hastalık; ağrı.3. Sorun, kaygı. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Arşiv Nedir?

Arşiv nedir? Bu kelime bütün dünyada: a) Kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bir gaye ile saklanan dokümantasyon, b) Sözkonusu dokümantasyona bakan kuruluş, c) Bunları barındıran yerler manasında kullanılmaktadır. Arşiv kelimesinin kökü, eski Yunanca arkheion kelimesinin Latinceye geçmiş hali olan archivumdur.Mana itibariyle arşiv; resmi dairelerin, çeşitli müesseselerin veya kişilerin işlerini yürütürken, […]

Kör nokta Nedir?

Kör nokta nedir? Kör alan Kör nokta kelimesinin ingilizcesi n. blind spot FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Sedir Nedir?

Sözlükte “sedir” ne demek? 1. Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan.2. Kozalaklılardan, boyu kırk metre kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı, dağ servisi (cedrus). Cümle içinde kullanımı Ahmet sessizce yürüyerek kadının karşısındaki sedire oturdu. – Sait Faik AbasıyanıkBizi geniş sedirlerle çevrilmiş keten örtülü bir büyük […]

Huh ne demek? Huh anlamı Nedir?

huh ne demek? İngilizce bir kelime olan “huh” Türkçe’de; “ünlem. ha, ha ha, ne, nasıl” anlamlarına gelmektedir. Huh kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/huh bağlantısından ulaşabilirsiniz. huh kelimesi ile bağlı ifadeler huh!: ünl. ha?, ha ha! huh?: ünl. ne?, nasıl? Ha ne demek? Sözlükte yer alan ha anlamları; 1. tümce başında istek uyandırmak için kullanılır; (-) […]

Karanlık Nedir?

Sözlükte “karanlık” ne demek? 1. İşığı olmayan, tümü ya da bir parçası ışıktan yoksun olan; kuşkulu, belirsiz.2. İşık olmama durumu; yasalara, töreye uygun olmayan; karışık; kuşkulu.3. Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum). Cümle içinde kullanımı Demiştim ya; bütün memleketi bir yas karanlığı kaplamıştı. – Y. K. Karaosmanoğlu Karanlık kelimesinin ingilizcesi adj. dark, […]

Rejim Nedir?

Sözlükte “rejim” ne demek? 1. Yönetme, düzenleme biçimi, düzen; akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü.2. Perhiz, diyet.3. Bir devletin yönetim biçimi. Rejim kelimesinin ingilizcesi n. diet, slimdown, fasting cure, regimen, reducing diet, regime, governmentKöken: Fransızca Rejim ne demek? (Ekonomi) (Regime) Yönetme, düzenleme biçimi, düzen gibi anlamlara gelen Fransızca’daki "regime" kelimesine dayanan bir kavram. Örneğin […]

Ldl kolesterol Nedir?

Ldl kolesterol (Kötü Kolesterol) nedir? Ldl kolesterol “Kötü Kolesterol” olarak bilinmektedir. ldl kolesterolü açıklamadan önce Kolesterol nedir önce onu öğrenelim. Kolesterol; Normal şartlarda her insanın kanında bulunan ve hücre zarları ile bazı hormonların yapımında kullanılan bir madde olarak tanımlanmaktadır. Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Kolesterol büyük oranda insanın vücudunda üretilir, az bir kısmı ise dışarıdan besinler […]

Tow ne demek? Tow anlamı Nedir?

tow ne demek? İngilizce bir kelime olan “tow” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “çekmek, çekici ile çekmek, yedekte çekmek, yanında gezdirmek“, İsim olarak kullanıldığında; “yedekte çekme, yedekte çekilme, kıtık, keten ve kendir lifleri” anlamına gelmektedir. Tow kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/tow bağlantısından ulaşabilirsiniz. tow kelimesi ile bağlı ifadeler tow away: çekmek, çekici ile götürmek tow headed […]

Toplantı Nedir?

Sözlükte “toplantı” ne demek? 1. Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima.2. Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.3. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü. Toplantı kelimesinin ingilizcesi n. assembly, meeting, convention, gathering, assemblage, get together, company, concourse, conference, Congress, convocation, court, forum, function, parley, powwow, rally, seance, session FacebookTwitterGoogle+Love […]

İkiyüzlülük Nedir?

Sözlükte “ikiyüzlülük” ne demek? 1. İkiyüzlü olma durumu, riyakarlık, mürailik. İkiyüzlülük kelimesinin ingilizcesi hypocrisy, two-facedness, double-dealing FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Konu Nedir?

Sözlükte “konu” ne demek? 1. Konuşmada, yazıda, yapıtta ele alınan düşünce, olay ya da durum, mevzu.2. Üzerinde konuşulan şey, bahis. Cümle içinde kullanımı Daha fazla tafsilata girmeyi bu gün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. – B. Felek Konu kelimesinin ingilizcesi n. subject, matter, point, issue, theme, topic, affair, argument, business, head, heading, res, shebang, […]

Disable ne demek? Disable anlamı Nedir?

disable ne demek? İngilizce bir kelime olan “disable” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “sakatlamak, ehliyetini almak, kullanılmaz hale sokmak, hizmet dışı bırakmak; yetkisini almak, alıkoymak, menetmek” anlamına gelmektedir. Disable kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/disable bağlantısından ulaşabilirsiniz. disable kelimesi ile bağlı ifadeler disabled: s. özürlü, engelli, sakat; hizmet dışı kalmış, menedilmiş, ehliyetsiz, elverişsiz, kullanışsız i. sakat disabled […]

Laser Nedir?

Laser nedir? Monokromatik (tek renkli), oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (uyarılmış ışın neşriyle ışık kuvvetlendirilmesi) cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin alınmasından türetilmiş, bir kelimedir. 1960 senesinde ABD’de Theodore H. Maiman tarafından keşfedilmiştir. Normal ışık, dalga […]

Warm ne demek? Warm anlamı Nedir?

warm ne demek? İngilizce bir kelime olan “warm” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “ısınmak, ısıtmak, samimileşmek“, İsim olarak kullanıldığında; “ısınma, sıcakça yer“, Sıfat olarak kullanıldığında; “sıcak, ılık, samimi, canlı, hararetli, heyecanlı, sıcak tutan, sıcacık, taze” anlamına gelmektedir. Warm kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/warm bağlantısından ulaşabilirsiniz. warm kelimesi ile bağlı ifadeler warm blooded: s. sıcakkanlı, tutkulu, enerjik […]

Kumbara Nedir?

Sözlükte “kumbara” ne demek? 1. Para biriktirmek için kullanılan, bozuk ya da kağıt para atılan deliği olan, metal, toprak, plastikten yapılmış küçük kap.2. Humbara. Kumbara kelimesinin ingilizcesi n. piggy bank, moneyboxKöken: Farsça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Soul ne demek? Soul anlamı Nedir?

soul ne demek? İngilizce bir kelime olan “soul” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “ruh, can, gönül, kişi, kimse, öz, timsal” anlamına gelmektedir. Soul kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/soul bağlantısından ulaşabilirsiniz. soul kelimesi ile bağlı ifadeler soul brother: i. soydaş (zenci) soul destroying: s. can sıkıcı, sıkıcı, monoton, tekdüze soul music: soul müzik soul sister: i. soydaş […]

Mrp Nedir?

Mrp nedir? Mrp, İngilizce Material Requirement Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de malzeme İhtiyaç Planlaması anlamına gelmektedir. Mrp; 1960'lı yıllarda üretici firmalarda, malzeme ihtiyacını hesaplayabilmek üzere MIP (Malzeme İhtiyaç Planı) tekniği geliştirilmiştir. Bu teknik 1970'li yıllarda yerini kapalı döngü MIP'e (Mrp) bırakmıştır. Mrp tekniği, malzeme ihtiyaç planlamasının yanısıra ihtiyaç planlaması ve ana üretim […]

Css Nedir?

Css nedir? CSS(Cascading Style Sheet), bir dökümanın sunumu için geliştirilen bir tür işaretleme(markup) dilidir. Bu dil yaygın olarak html ve xhtml ile geliştirilmiş web sayfalarınına şekil vermede uygulanmakta, fakat herhangi bir xml dokümanı için de uygulanması mümkündür. Web sayfalarında tercih edilme nedeni tasarımı standartlaştırıp, bir yerde yaz heryerde kullan imkanını sağlayabilmesidir. CSS dilinin 3. versiyonu […]

Monoton Nedir?

Sözlükte “monoton” ne demek? 1. Tekdüze, yeknesak.2. Sıkıcı, durgun, donuk. Monoton kelimesinin ingilizcesi adj. monotonous, monotonic, lacking in variety, unchanging, repetitive, repetitious; dreary, boring, humdrum, dulladj. monotonous, monotone, drab, humdrum, opaque, pedestrian, soul destroying, soullessKöken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Maksut Nedir?

Sözlükte “maksut” ne demek? 1. İstenen, niyet edilen, güdülen, amaçlanan. Cümle içinde kullanımı Erişir menzil-i maksuduna aheste giden. Maksut kelimesinin ingilizcesi sıfat, eskimiş (maksu:t) Arapça ma®¹°dKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Melodram Nedir?

Sözlükte “melodram” ne demek? 1. Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı diyalog.2. Müzik eşliğinde oyuncuların sahneye girip çıktıkları bir oyun türü.3. Çağdaş tiyatroda, hareketli ve duygusal olaylara dayalı bir oyun türü. Melodram kelimesinin ingilizcesi [Melodram (das) ] n. melodrama, emotionally exaggerated dramatic form; sentimental or sensationalized playn. melodramaKöken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Mutmain Nedir?

Sözlükte “mutmain” ne demek? 1. İnanmış, gönlü kanmış, emin olan. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Kostik Nedir?

Sözlükte “kostik” ne demek? 1. Hayvan ve bitki dokularını yakan, aşındıran. Cümle içinde kullanımı Kostik sıvı. Kostik kelimesinin ingilizcesi n. causticKöken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Download Nedir?

Download nedir? Download (indirme), internet ağında yer alan bir bilgisayardan (sunucudan) kendi bilgisayarımıza veri transfer edilmesidir. Download işleminde resim, müzik, yazılım vb. veri türleri transfer edilebilir. Download ve Upload işlemlerini kısmen browserler vasıtası ile yapabileceğiniz gibi, bu işlemler için özel yapılmış FileZilla gibi programlar da kullanabilirsiniz Ayrıca bakınız Upload Dış bağlantılar http://www.download.com FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Gprs Nedir?

GPRS nedir? GPRS (General Packet Radio Service) mevcut GSM Şebekesi üzerinden yüksek hızlı paket veri iletişimini sağlayan bir teknoloji olup internet gibi paket veri şebekelerine kablosuz erişimi büyük oranda basitleştiren ve geliştiren yeni bir taşıyıcı servisidir. Hücresel mobil telefon ve internet  kullanıcılarındaki artış hücresel kablosuz veri şebekeleri için büyük bir pazar hedeflemektedir. Birkaç yıl içinde […]

Lcd Nedir?

Lcd nedir? LCD: Sıvı kristal ekran. Kristal uygulanan elektrik akımında değişme prensibine göre çalışır. Akım görme kristal açık veya opak olabilir. Kendi kendine ışık üretmediğinden iyi aydınlatılmış bir ortamda kullanılabilir. Dizi ekranlı (Fat screen) göstergesidir. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Antoloji Nedir?

Antoloji nedir? Sanat eserlerinden seçilmiş parçaları bir araya getiren kitaptır. Antolojiler, hazırlayanın zevkine ve düşünüşügöre seçilmiş şiir, nesir, güzel sözler, müzik parçaları gibi sanat ve edebiyatla ilgili derlemelerdir. İlk antolojileri eski Yunanlılar derlediler. Bilinen ilk antoloji M. Ö. 2. yüzyılda Gadara'lı Meleagros tarafından «Çelenk» adı altında hazırlandı. Türk Edebiyatımda antoloji sayılabilecek ilk eser, Ömer ibni […]

İstinaden Nedir?

Sözlükte “istinaden” ne demek? 1. Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek. İstinaden kelimesinin ingilizcesi based on, relying onKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp