Kütüphane Nedir?

Sözlükte “kütüphane” ne demek? 1. Kitaplık.2. Kitap satılan dükkan, kitabevi. Kütüphane kelimesinin ingilizcesi n. library, athenaeum [Brit.], atheneum, bibliotheca, bookcaseKöken: Arapça

Rep Nedir?

Sözlükte “rep” ne demek? 1. Şarkının sert biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu. Rep kelimesinin ingilizcesi n. type of ribbed fabric made from silk cotton or wooln. rope, strong cord made from strong braided fibers (such as hemp)n. strip, binding

Tekzip Nedir?

Tekzip nedir? Sözlükteki karşılığı “yalanlama” olan kelimedir. Bu terim genelde gazetede çıkan haberlerde haberin muhattapları tarafından yalanlandığında kullanılır. Ör: “Sn. Mehmet Yılmaz gazetede çıkan haberi tekzip etti.” Bazı durumlarda da gazete, yanlış yapılan bir haberin muhattaplarının mağdur olması durumunda kendisini yalanlar yani konu hakkında tekzip yayınlar. Cümle içinde kullanımı Üçü de derhal tekzip etti ve tekziplerinin […]

Bu Nedir?

Sözlükte “bu” ne demek? 1. Yerde, zamanda ya da söz zincirinde en yakın olanı gösterir.2. En yakında bulunan bir varlığı ya da biraz önce anılan bir şeyi işaret yoluyla belirtmek için kullanılır. (çekim sırasında “bunu, buna, bunda, bundan” biçimlerine girer. çoğulu bunlar). Cümle içinde kullanımı Bu ev geniştir. Bu sefer iş değişti. Bu söylediğiniz iş […]

Formen Nedir?

Sözlükte “formen” ne demek? 1. İşverence işçilerin başına getirilmiş denetim, yönetim görevi verilmiş yetkili. Formen kelimesinin ingilizcesi n. form, shape; figure, image; human shape; fitness; mode, manner; mold; document with blank spaces to be filled in; format; model, pattern, template, sample; ideal; configurationn. molding, process of forming something in a moldv. form, shape, fashion, create; […]

Marsık Nedir?

Sözlükte “marsık” ne demek? 1. Yapılırken iyice yakılmadığı için, yakıldığında duman ve koku vererek baş ağrısı yapan odunkömürü, öksü.

Mamafih Nedir?

Sözlükte “mamafih” ne demek? Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir. Örnek cümle içinde kullanımı: “Bu olaydan sonra çok sarsıldım mamafih derinden yaralandım.“ Cümle içinde kullanımı …tansiyon tatmin edicidir, mamafih ihtiyatı elden bırakmayacağız. – A. İlhan Mamafih kelimesinin ingilizcesi conj. notwithstandingKöken: Arapça

Mph ne demek? Mph anlamı Nedir?

mph ne demek? İngilizce bir kelime olan mph Türkçe’de; “mil/saat” anlamına gelmektedir. Mph kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/mph bağlantısından ulaşabilirsiniz.

İşletim sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Diğer tüm yazılımların belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve kütük sistemine erişimini sağlar. Birden çok program aynı anda çalışıyorsa, işletim sistemi her programa yeterli sistem kaynağını ayırmaktan ve birbirleri ile çakışmamalarını sağlamaktan da sorumludur. Günümüzde […]

Hınzır Nedir?

Sözlükte “hınzır” ne demek? 1. Domuz; genellikle hoşa giden bir davranış ve durum için şaka yollu söylenir.2. Katı yürekli, kötü düşünen, gaddar.3. Yaramaz, haylaz (çocuk). Hınzır kelimesinin ingilizcesi adj. wickedn. miseryKöken: Arapça

Ajans Nedir?

Ajans nedir? Dünya'daki olayları en kısa süre içinde basın organlarına, radyolara, ya da özel kuruluş ve şahıslara bildiren teşkilattır. İlk ajans Fransa'da Birinci İmparatorluk zamanında borsa haberlerini vermek üzere, Portekiz'i i Charles Havas tarafından kurulan «Havas Ajansı» dır. Bu ajans bugünkü «Agence France Presse AFP» nin çekirdeğini teşkil etti. Bunu daha sonra Almanya'da «Wolf», İngiltere'de […]

Kerevet Nedir?

Kerevet nedir? Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, duvara bitişik, ayakları olan, tahtadan sedir anlamına gelmektedir. Kerevet kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek Bir kenarda tahta kerevet biçimli bir şey duvara dayanmış duruyordu.

Gına Nedir?

Sözlükte “gına” ne demek? 1. Zenginlik, bolluk.2. Bıkma, usanma. Gına kelimesinin ingilizcesi [GINA] n. being fed upKöken: Arapça

Suhuf Nedir?

Suhuf nedir? Suhuf; “sahife” kelimesinin çoğulu olup Allah tarafından vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla “dört peygambere” gönderildiğine inanılan ilahi risalelerdir. Dört kutsal kitapla karıştırılmamalıdır. Kur'an'da suhuf Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya indi­rilen sayfalardan bahseden iki sure vardır: 1- “Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar? Ve çok vefakar olan İbrahim'in sahifelerindekiler ?” 2- […]

Kaizen Nedir?

Kaizen nedir? Daha iyiyi yapabilme kavramı Kaizen felsefesini en iyi açıklayan sözlerden biridir. felsefe diyoruz çünkü Kaizen'i sadece iş hayatında değil hayatınızın her alanında uygulamaya geçirebilirsiniz. Kaizen nedir diyecek olursanız Kaizen, daha iyisini yapabilmek için sürekli çalışmak ve mükemmele ulaşma arzusudur diye tanımlayabiliriz. Kaizen Japonca kökenli bir kelimedir. Kelimenin Japonca da anlamı “daha iyisi için […]

Zemberek Nedir?

Sözlükte “zemberek” ne demek? 1. Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay; çelik ya da pirinçten yapılmış ok.2. Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği. Zemberek kelimesinin ingilizcesi n. coil spring, spring, watch springKöken: Farsça

Dar ünlü Nedir?

Dar ünlü nedir? Alt çenenin az açılmasıyla oluşan ünlü: u, ü

Girift Nedir?

Sözlükte “girift” ne demek? 1. Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık.2. (eski güzel yazı sanatında) boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı).3. Türk müziğinde kullanılmış ney’e benzer bir çalgı. Girift kelimesinin ingilizcesi adj. intricateKöken: Farsça

Sulh Nedir?

Sözlükte “sulh” ne demek? 1. Barış. Cümle içinde kullanımı Yurtta sulh, cihanda sulh. – AtatürkOrdu için sulha giden iki kısa yol vardır; zafer veya bozgun. – F. R. Atay Sulh kelimesinin ingilizcesi [Sulh] n. peaceKöken: Arapça

Coming soon Nedir?

Coming soon nedir? Coming soon, İngilizce bir kelimedir. Coming ve soon kelimelerinden oluşmaktadır. Coming, sıfat olarak “gelen, gelecek” anlamlarına, isim olarakta “gelme, geliş, yaklaşma, varış” anlamlarına gelmektedir. Soon ise zarf olarak “yakında, hemen, çabuk, erken, çok geçmeden, birazdan, biraz sonra, erkenden, neredeyse” gibi anlamlara gelmektedir. Coming soon ise “Yakında, Çok yakında, pek yakında” anlamına gelmektedir. […]

Rag ne demek? Rag anlamı Nedir?

rag ne demek? İngilizce bir kelime olan “rag” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “dalga geçmek, kaba şaka yapmak, dağıtmak, şamata yapmak, herkesi ayağa kaldırmak, azarlamak, paylamak“, İsim olarak kullanıldığında; “gazete bozuntusu, paçavra, çaput, kırpık, kırpıntı, değersiz şey, mendil, kâğıt para, kaba şaka, muziplik, şamata, gürültü, kesik tempolu caz müziği” anlamına gelmektedir. Rag kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına […]

Vldl kolesterol Nedir?

Vldl kolesterol nedir? Kolesterol'ün ne olduğunu kolesterol nedir? adlı konumuzda açıklamıştık. Kolesterol iyi kolesterol ve kötü kolesterol olarak ikiye ayırmıştık. Vldl kolesterolda kötü kolesterol grubuna dahildir. “Very Low Density Lipoprotein” kelimelerinin baş harflerinden oluşan Vldl Türkçe'de “Çok düşük özgül ağırlığa sahip lipoprotein” olarak açıklanabilir. Vldl kötü kolesterol Ldl'nin en zararlı olan alt grubudur. Kan sıvısı […]

Fak Nedir?

Sözlükte “fak” ne demek? 1. Tuzak, kapan. Fak kelimesinin ingilizcesi [faken] v. fake, pretend; impersonaten. snare, trap, device used to capture small gameKöken: Arapça

Etiket Nedir?

Sözlükte “etiket” ne demek? 1. Bir malın tür, miktar, fiyat vb. niteliklerini ya da kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konan küçük kağıt.2. toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol, teşrifat.3. Kişinin toplumsal, uğraşsal konumu, mevki, ünvan. Cümle içinde kullanımı İki teklifsiz dost olmakla beraber Sevim’le Mükerrem etiketten ayrılmazlar, birbirlerine daima […]

Kıl keçisi Nedir?
Ox ne demek? Ox anlamı Nedir?

ox ne demek? İngilizce bir kelime olan “ox” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “öküz” anlamına gelmektedir. Ox kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/ox bağlantısından ulaşabilirsiniz. ox kelimesi ile bağlı ifadeler oxalate: i. oksalat oxalic: s. oksalik oxalic acid: oksalik asit oxaluria: oksalüri oxaluric acid: oksalurik asit Oxbridge: i. Oxford ve Cambridge üniversiteleri oxcart: i. öküz arabası, kağnı. […]