Hırt Nedir?

Sözlükte “hırt” ne demek? 1. Kaba, kötü, değersiz (adam). Hırt kelimesinin ingilizcesi silly, stupid, ninny, boor sersem, budala, ahmak

Kodaman Nedir?

Sözlükte “kodaman” ne demek? 1. İleri gelen, servet ya da orun sahibi kimseler için alay yollu söylenir. Kodaman kelimesinin ingilizcesi n. magnate, big shot, big gun, bigwig, big bug, a big gun, big noise, swell, tycoon, a big wheel, worthy

Pigtail ne demek? Pigtail anlamı Nedir?

pigtail ne demek? İngilizce bir kelime olan “pigtail” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “at kuyruğu şeklinde örülmüş saç, çiğneme tütünü, tütün (sarımlık)” anlamına gelmektedir. Pigtail kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/pigtail bağlantısından ulaşabilirsiniz. Tütün ne demek? Sözlükte yer alan tütün anlamları; 1. patlıcangillerden, bileşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (nicotiana tabacum).2. bu bitkinin kurutulup kıyılarak sigara biçiminde […]

Çöl Nedir?

Çöl nedir? Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı veya çok seyrek olduğu geniş arazi. Çöl terimi, daha çok kurak yerler için kullanılan bir terimdir. Çöller, kumlu ve susuz araziler halindedir. Yeryüzünde, bulunduğu yerlerde geniş alanları kaplamaktadırlar. Çöller, bulundukları yerlerin özelliklerine göre muhtelif isimler alırlar. Bunlar; kumlu çöller, soğuk çöller, tuzlu çöller, taşlı ve kayalık çöllerdir.Çöllerde, devamlı olarak […]

Agree ne demek? Agree anlamı Nedir?

agree ne demek? İngilizce bir kelime olan “agree” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “aynı fikirde olmak, hemfikir olmak, birleşmek, kabul etmek, razı olmak, anlaşmak, kararlaştırmak, uyuşmak, uymak, yaramak, bağdaşmak” anlamına gelmektedir. Agree kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/agree bağlantısından ulaşabilirsiniz. agree kelimesi ile bağlı ifadeler agree upon: anlaşma sağla agree with: aynı görüşte olmak, aynı fikirde olmak, […]

Aas Nedir?

AAS nedir? 1. Bir otomobil kavramı olarak AAS, Auto Adjusting Suspension kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de Otomatik Ayarlı Süspansiyon anlamına gelmektedir. 2. AAS aynı zaman Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadırda. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi(AAS) ise Atomik absorbsiyon spektroskopisi, gaz halindeki ve temel enerji düzeyinde bulunan atomların, UV ve görünür bölgedeki […]

Ünlü düşmesi Nedir?

Ünlü düşmesi nedir? Çeşitli sebeplerle kelimenin iç veya son sesinden birinin düşmesi: Oyun > oyunamak, oynamak vb

Çiçek Nedir?

Çiçek nedir? Bir bitkinin üreme organlarını ihtiva eden ve sonradan meyve halini alan kısmı. Tohumlu bitkilerin en önemli özelliği, çiçek denen üreme organıyla tohum meydana getirmeleridir. Eşeyli üremeye yarayan ve buna uygun şekilde değişikliğe uğramış yapraklar taşıyan sürgün veya sürgün kısımları çiçek adını alır. Bu kısım sınırlı büyüme gösterir ve çoğunlukla diğer sürgünlerden kesin olarak […]

Survivor Nedir?

Survivor nedir? Survivor çeşitli anlamlara gelmektedir. Survivor kısaca “hayatta kalan” anlamına gelmektedir. Survivor kelimesinin diğer anlamları için “Survivor sözlükte ne anlama gelmektedir ?” başlığımızı inceleyebilirsiniz. Survivor aynı zamanda dünyaca ünlü bir yarışmadır. Orjini Amerika olan bir yarışmadır. Bu formatı Türkiye'ye uyduran kişi Acun ılıcalıdır. Yarışma özel olarak seçilen 2 grubun bir adada zor şartlar altında […]

Busy Nedir?

Busy nedir? Busy, İngilizce bir kelimedir. Busy kelimesi sıfat olarak “meşgul, yoğun, işlek, faal” anlamlarına gelmektedir. Teknolojik aletlerde yada teknolojiyle ilgili herhangi bir alanda karşımıza çıkabilecek bir teknik İngilizce kavramıdır.

Aksiyon Nedir?

Sözlükte “aksiyon” ne demek? 1. Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması, hareket, edim, eylem; oyunun temasını geliştiren başlıca olay, öykü, gelişim.2. Eylem; anamalın belirli bir bölümü.3. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi, bu hareketten ortaya çıkan gelişim; pay belgiti. Aksiyon kelimesinin ingilizcesi n. action, energetic or vigorous activityKöken: Fransızca Aksiyon ne demek? (Ekonomi) […]

Fason Nedir?

Sözlükte “fason” ne demek? 1. Terzilik, marangozluk, imalat vb. alanlarında belli bir ölçü ve modele göre malzemeye biçim verme işi, kesim. Fason kelimesinin ingilizcesi n. way, style, mannerKöken: Fransızca

Pagan Nedir?

Sözlükte “pagan” ne demek? 1. Çoktanrılı. Pagan kelimesinin ingilizcesi n. heathen; one who is not a follower of one of the three main religions (i.e. Christianity, Islam, Judaism); believer in polytheismadj. heathen; of or pertaining to pagans or paganism; hedonisticv. pay, give money for goods or to cancel debts; settle, repay; give; acquit; discharge; allow; […]

Kompliman Nedir?

Sözlükte “kompliman” ne demek? 1. Gönül okşayıcı söz, ilgi sözü, iltifat.2. Koltuklama. Kompliman kelimesinin ingilizcesi n. compliment, flattery, bouquet, sugarKöken: Fransızca

Şebnem Nedir?

Sözlükte “şebnem” ne demek? 1. Çiy. Şebnem kelimesinin ingilizcesi n. dewKöken: Farsça

Yat Nedir?

Yat nedir? Genellikle yarış gayesi veya eğlence için kullanılan narin, hafif yelken veya motor gücü ile hareket eden bir deniz aracı. Kürekle, tekne dışından motorla tahrikli deniz araçları yat sınıfına girmezler. 1850’lere kadar tamamen yelkenli olan yatlar bu tarihten itibaren buhar makinalarının sahneye çıkması ile makineyle de tahrik edilmeye başlanmıştır. Yirminci asrın ikinci yarısında yapılan […]

Irz Nedir?

Sözlükte “ırz” ne demek? 1. Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, namusu. Cümle içinde kullanımı Bekçiye mahalle, ırzını, namusunu, malını canını tereddütsüz teslim edebilirdi. – S. Ayverdi Irz kelimesinin ingilizcesi n. chastityKöken: Arapça

S Nedir?

S nedir? Türk alfabesinin yirmi ikinci, Osmanlı elifbasının beşinci, on beşinci ve on yedinci harfleri. Osmanlı Türkçesinde, S sesini belirtmek için peltek olan se, sin ve sad olmak üzere üç ayrı işaret kullanılmıştır. Katı sızmalı ve titreşimsiz bir diş sessizidir. Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitabelerinde kalın ve ince sesliler için iki ayrı s işareti […]

Kös Nedir?

Sözlükte “kös” ne demek? 1. Savaşlarda, alaylarda at, deve ya da araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul. Kös kelimesinin ingilizcesi [Kos] v. fondle, caress, touch fondlyinterj. hurry up!v. run, leg, leg it, rush, harness, yoke, career, clip, course, scamper, scamper about, scour, scurry, shinKöken: Farsça

Vajinismus Nedir?

Vajinismus nedir? Vajinismus, kadınlarda görülen cinsel bir işlev problemidir. Vajina girişini çevreleyen kasların istem dışı kasılarak cinsel birleşmede  acı ve ağrıya neden olması ya da bu sebeple cinsel birleşmenin hiç gerçekleşememesi şeklinde tanımlanabilir. Kasılmalar, cinsel birleşme dışında jinekolojik muayene esnasında ve vajina içine tampon yerleştirme durumlarında da ortaya çıkabilir. Dış bağlantılar Vajinismus Tedavisi

Baldız Nedir?

Sözlükte “baldız” ne demek? 1. Erkeğe göre karısının kız kardeşi. Baldız kelimesinin ingilizcesi n. sister-in-law

Memnu Nedir?

Sözlükte “memnu” ne demek? 1. Yasak, yasak edilmiş. Cümle içinde kullanımı İnsan ise memnu olan şeye düşkündür. – B. Felek Memnu kelimesinin ingilizcesi forbidden, prohibited, off limits. –– meyve forbidden fruit. –– myntyka area that is off limits, off-limits area.Köken: Arapça

Taksirli suç Nedir?

Taksirli suç nedir? Taksirli suç kavramı hukukta kullanılan bir kavramdır. Taksir ve suç kelimelerinden oluşan bu kavramı inceleyecek olursak. Sözlükte Taksir; “kısaltma, kısma, kusurda bulunma, ikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik ya da düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu” anlamlarına gelmektedir. Suç ise; “cezalandırılmış fiil, hareket, ahlaka ve dine aykırı davranış” anlamlarına gelmektedir. Bu […]

İ doser Nedir?

I doser nedir? Yıllardır söylenilen bir şeydir ses dalgalarının insan beynini etkiledi. Örneğin; Klasik müziğin yaratıcılığı geliştirdiği söylenir bu inanç yıllarca tartışılmış ve insanları ikiye bölmüştür. Bilimsel olarak bir gerçek vardır ki bazı ses dalgalarının gerçekten beynimizi etkileyebildiğidir. I doser'de beynimizi etkileyebilen bu ses dalgalarından yola çıkarak hazırlanmış bir müziktir. I doser beyin dalgalarınızı etkiliyor […]

Yemek Nedir?

Sözlükte “yemek” ne demek? 1. Yemek yeme, karın doyurma eylemi; çağrılıları ya da konukları yemekle ağırlama.2. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam; ağızda çiğneyerek yutmak.3. Günün belli saatlerinde yenilen besin; aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Cümle içinde kullanımı Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni. – N. CumalıKadınlar büfeye gidip bir şey yemek için bile kımıldamıyorlardı. […]

Kavimler göçü Nedir?

Kavimler göçü nedir? 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Hunların Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Avrupa'ya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan olaya kavimler göçü denilmektedir. Kavimler göçünün nedenleri nelerdir? 1- Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra Asya'nın batısında (Hazar ve Aral […]