Teknik Nedir?

Sözlükte “teknik” ne demek? 1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü; yol, beceri, yöntem.2. Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, uygulayım; teknikle ilgili bir sanata, bir bilime, bir mesleğe özgü olan.3. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Cümle içinde kullanımı Teknik terimler. Teknik kelimesinin […]

Endaze Nedir?

Endaze nedir? Metrenin uzunluk ölçüsü olarak kullanılmasına kadar arşınla beraber kullanılan bir ölçü. Metre hesabıyla bu 65 cm’dir. Farsça endahten mastarından türetilen endaz kelimesinin sonuna bir ha ilavesiyle küçük arşın manasına gelir. Sözlükte “endaze” ne demek? 1. Altmış beş santimetre boyunda bir uzunluk ölçüsü.2. Ölçü. Cümle içinde kullanımı Mürüvvete endaze olmaz. – Atasözü Endaze kelimesinin […]

Ayrışma Nedir?

Sözlükte “ayrışma” ne demek? 1. Ayrışmak eylemi.2. Moleküllerin, türlü etkenler nedeniyle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi. Ayrışma kelimesinin ingilizcesi n. decomposition, decay, separation, dissociation, resolution

Arp Nedir?

Arp nedir? Bk. harp (II) Arp kelimesinin ingilizcesi protocol that translates IP addresses into the ethernet addresses used by local area networks (Computers)

Üretim Nedir?

Üretim nedir? İktisadi fayda, yani insan ihtiyaçlarını tatmin etme kabiliyetini artıran her türlü faaliyet. Daha dar manada, fikren veya bedenle belli bir emek veya sermaye sarf ederek, karşılığında elde edilen hasılat veya hizmet. Üretim veya istihsal, toprağın işlenerek bir ürün elde edilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir fabrikada emek, sermaye ve hammaddenin belirli ameliyelerden sonra yeni […]

Sıpa Nedir?

Sözlükte “sıpa” ne demek? 1. Eşek yavrusu.2. Küçük erkek çocuk. Sıpa kelimesinin ingilizcesi [Sipa] n. foal, colt

İkbal Nedir?

Sözlükte “ikbal” ne demek? 1. Baht açıklığı ya da yüksek bir oruna, duruma erişmiş olma durumu.2. Padişaha ya da şehzadeye eş olmaya aday gözde cariye.3. İstek, arzu. İkbal kelimesinin ingilizcesi prosperityKöken: Arapça

Mop ne demek? Mop anlamı Nedir?

mop ne demek? İngilizce bir kelime olan “mop” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “paspaslamak, yüzünü buruşturmak, suratını ekşitmek“, İsim olarak kullanıldığında; “paspas, iplik paspas, karışık saç, yüz buruşturma, surat ekşitme” anlamına gelmektedir. Mop kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/mop bağlantısından ulaşabilirsiniz. mop kelimesi ile bağlı ifadeler mop one’s brow: f. alın terini silmek, alnını silmek mop the […]

Menakıpname Nedir?

Menakıpname nedir? Menkıbeleri konu edinen eserlerin ortak adıKöken: Arapça

Estradiol Nedir?

Estradiol nedir? Estradiol E2 hormonu olarakta bilinir; Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde olarak bilinmektedir. Estradiol hormon testi nedir? Vücuttaki en potent endojen ösröjen'dir. Ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kadın ve erkekte bebek olmama sebebi araştırılırken bazı hormon düzeyleri kontrol edilir. Estradiol normal değerleri nelerdir? Kadın: 0-12 yaş: 2-18 pg/ml 13-15 yaş: […]

Yönerge Nedir?

Sözlükte “yönerge” ne demek? 1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst orunlardan alt orunlara ve örgütlere ya da üst aşamadakilerden astlara verilen buyruk, talimat, direktif. Yönerge kelimesinin ingilizcesi n. directive, instruction, prescription

Rantabl Nedir?

Sözlükte “rantabl” ne demek? 1. Verimli. Rantabl kelimesinin ingilizcesi profitableKöken: Fransızca

Kaf Nedir?

Kaf nedir? Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfiKöken: Arapça

Ülser Nedir?

Ülser nedir? Mide suyundaki, sindirici tesirlerle hazım kanalının çeşitli bölgelerinde husule gelen müzmin gidişli yaralar. Ülser, genel olarak yara manasına gelmektedir. Derideki yaralara da ülser denebilir. Burada sindirim kanalındaki ülserlerden bahsedilecektir. Bir de yine sindirim kanalında görülebilen ve sadece mukozanın yüzey kısmını ilgilendiren erozyonlar vardır ki, bunlar kısa zamanda ve iz bırakmadan iyileşirler. Peptik ülserler […]

Cam Nedir?

Cam nedir? Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır bir cisimdir. Sert ve tıkız görünüşüne rağmen cam, katı bir cisim değildir. Camın katılığı iç yapısındaki molekül sürtünmelerinin çok fazla oluşundan ileri gelir. Camın katı bir maden gibi kristalli bir yapısı yoktur. Bu yüzden daha çok sıvılarınkine benzer. Günümüzün […]

Afet Nedir?

Sözlükte “afet” ne demek? 1. Doğanın neden olduğu yıkım, felaket; güzelliğiyle insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın.2. Kıran; hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk.3. Çok kötü; sakınma, günah. Cümle içinde kullanımı Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale. – Y. K. Beyatlı Afet kelimesinin ingilizcesi [Committee on Foreign Affairs (EU)] n. disaster, calamity, bane, cataclysm, […]

Tırpan Nedir?

Sözlükte “tırpan” ne demek? 1. Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak.2. Karşı güreşçinin ayak bileklerine hızla ayak vurma. Tırpan kelimesinin ingilizcesi n. scytheKöken: Yunanca

Bakire Nedir?

Bakire nedir? Henüz cinsel ilişkide bulunmamış kızlar bakire olarak ifade edilir. Başka bir tanımdaysa bakire; cinsel ilişkide bulunmamış dişi, kız, kız oğlan, kız oğlan kız olarak tanımlanmaktadır. Barkirelik neden önemlidir ? Bakirelik önemlidir; çünkü bakirelik veya halk arasındaki tabiri ile “el değmemişlik” kadınlarda saflığın, temizliğin ve namusun sembolüdür. Bakire kelimesinin kelime anlamı nedir? Bakire kelimesinin […]

Yeni yıl Nedir?

Yeni yıl nedir? Yaşanılan yıldan bir sonraki yıl Yeni yıl kelimesinin ingilizcesi n. new year

D Nedir?

D nedir? Türk alfabesinin beşinci harfi. Sessizlerin dördüncü harfidir. Harf ses bilimi bakımından diş sessizlerinin süreksiz ve yumuşağıdır. Osmanlı alfabesinin onuncu (dal), Arap alfabesinin sekizinci (dal) ve on beşinci (dat) harfidir. türkçe kelimelerin sonlarında bulunmaz. Ayrıca, D Romen rakamlarında 500 sayısını gösterir. D, açı birimi olarak, dik açının sembolüdür. Kimya' da D, deuteryum’un sembolüdür. Sözlükte […]

Kalori Nedir?

Kalori nedir? Atmosfer basıncında bir gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli enerji veya ısı miktarı olarak tanımlanan bir enerji birimi. Kilokalori (bazen kilogramkalori veya büyük kalori de denir) 1000 kaloridir (Kcal). Yiyeceklerin kalori değeri umumiyetle kilokalori terimi ile ifade edilir ve ekseriya kilo söylenmeyip sadece kalori olarak belirtilir. Takriben 1925’ten beri kalori, jul terimi […]

Yılbaşı Nedir?

Sözlükte “yılbaşı” ne demek? 1. Ocak ayının birinci günü. Yılbaşı kelimesinin ingilizcesi adj. New Year’sn. new year, New Year’s Day

Asalet Nedir?

Sözlükte “asalet” ne demek? 1. Soyluluk, yüksek soydan olma; yazıda ya da sözde bayağı sözcük ve deyim bulunmaması durumu.2. Karakter yüksekliği, alicenaplık.3. Bir görevi yüklenmiş olan, o görevin sahibi olan kimse, asillik; vekillik karşıtı. Asalet kelimesinin ingilizcesi n. nobleness, blue blood, dignity, peerage; qualityKöken: Arapça

Angut Nedir?

Sözlükte “angut” ne demek? 1. Ördekgillerden, tüyleri kiremitrenginde, evcilleştirilebilen bir yaban kuşu (casarca ferruginea).2. Ahmak. Cümle içinde kullanımı Bu saldırgan angutlar, kuru gürültüden başka bir şey değildir. – S. Birsel Angut kelimesinin ingilizcesi n. fool, idiot, dummy; clown

Kaos Nedir?

Sözlükte “kaos” ne demek? 1. Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.2. Karışıklık, kargaşa, karmaşa. Kaos kelimesinin ingilizcesi [KAOS] n. chaos, pieKöken: Fransızca

Kasıt Nedir?

Sözlükte “kasıt” ne demek? 1. Amaç, erek, istek, maksat.2. Öldürme, yaralama ya da zarar vermek isteme, kötü niyet. Kasıt kelimesinin ingilizcesi n. intention, purpose, deliberateness, malice aforethought, malice prepense, intent, meaning, premeditationKöken: Arapça