Reosta Nedir?

Reosta nedir? Bir iletkenin direncini değiştirmek için kullanılan alete reosta denir. Reostaya ayarlı dirençte denilir. kısa devre prensibi geçerlidir. Akım devamlı suretle en az dirençli yolu tercih ettiğinden, akıl ayarlanan yolu kullanarak direnç azaltılıp akım şiddeti arttırılmış olur. Reosta nerelerde kullanılır? 1- Laboratuarlarda etalon direnç olarak, yani direnç değerlerinin ayarlanmasında, 2- Köprü metodunda direnç ölçümlerinde, […]

Form Nedir?

Sözlükte “form” ne demek? 1. Biçim, şekil; istenen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.2. Bir insan ya da hayvanın fiziksel durumu, dış görünümü.3. Bir insan ya da hayvanın fiziksel ve ruhsal yönden durumu.

Rekabet Nedir?

Sözlükte “rekabet” ne demek? 1. Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış. Cümle içinde kullanımı Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi. – R. N. Güntekinİşin fena ciheti, Remzi’yle aramızda bir rekabet başlayacak gibi… – M. Ş. Esendal Rekabet kelimesinin ingilizcesi n. competition, rivalry, antagonism, oppositionKöken: Arapça Rekabet ne demek? (Ekonomi) […]

Vac ne demek? Vac anlamı Nedir?

vac ne demek? İngilizce bir kelime olan “vac” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “tatil, izin” anlamına gelmektedir. Vac kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/vac bağlantısından ulaşabilirsiniz. vac kelimesi ile bağlı ifadeler vacancy: i. boşluk, boş yer, boş oda, açıklık, açık kontenjan, dalgınlık, akılsızlık, bön bön bakış, işsizlik, tembellik vacancy rate: bosluk orani vacant: s. boş, açık, terkedilmiş, […]

Sar ne demek? Sar anlamı Nedir?

sar ne demek? İngilizce bir kelime olan “sar” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “karagöz balığı, sarıgöz balığı” anlamına gelmektedir. Sar kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/sar bağlantısından ulaşabilirsiniz. sar kelimesi ile bağlı ifadeler Saracen: i. Suriye Arabistan kabilelerinden kimse, haçlı seferleri zamanında müslümanlara verilen ad sarcasm: i. dokundurma, iğneleme, dokunaklı alay, gizli alay, istihza sarcastic: s. alaylı, […]

Asperger sendromu Nedir?

Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu, çocukluk çağında ortaya çıkan sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından biri olarak değerlendirilir. Asperger Sendromu 1944 yılında Avusturyalı hekim Hans Asperger tarafından “otistik piskopati” olarak tanımlanmıştır. Asperger sendromu yaş ilerledikçe daha belirginleşir. Çünkü sosyal iletişimde ciddi handikaplar ortaya çıkmaktadır. Asperger Sendromlu çocuklar sosyal […]

Katman Nedir?

Sözlükte “katman” ne demek? 1. Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.2. Altında ya da üstünde olan kayaçlardan gözle ya da fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 cm.’den az olmayan tortul kayaç birimi.3. Bir toplumsal sınıfı oluşturan ekonomik kümelerden her biri, tabaka. Katman kelimesinin ingilizcesi n. layer, bed, stratum, deposit, sheet, sphere, stage, […]

Ham madde Nedir?

Ham madde nedir? Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu Cümle içinde kullanımı Şekerin ham maddelerinden biri pancardır. Ham madde ne demek? (Ekonomi) (Raw material) imalat sürecinde kullanılan hiç işlenmemiş veya yarı – işlenmiş malzeme, ara malları, girdiler. Böylece, örneğin bakır cevheri külçe bakır imalinin, külçe bakır da bakır tel […]

Tahlil Nedir?

Sözlükte “tahlil” ne demek? 1. Bir maddeyi incelemek amacıyla, bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem çözümleme, analiz.2. Çeşitli yönlerden ya da maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme. Tahlil kelimesinin ingilizcesi n. analysis, assay, specimen, test, dissectionKöken: Arapça

Lee ne demek? Lee anlamı Nedir?

lee ne demek? İngilizce bir kelime olan “lee” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “rüzgâraltı, rüzgâr almayan yer, kuytu” anlamına gelmektedir. Lee kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/lee bağlantısından ulaşabilirsiniz. lee kelimesi ile bağlı ifadeler lee anchor: rüzgara kapali yer lee shore: rüzgâraltı kumsal lee side: i. rüzgâraltı taraf, rüzgâr almayan taraf leech: i. sülük, asalak tip, doktor […]

Estarabim Nedir?

Estarabim nedir? Estarabim, Erkin koray'ın ünlü şarkılarından biridir. Hababam sınıfıylada özeleşmeşliş bu şarkı adının ne anlama geldiğini çoğu kişi merak etmekte. Estarabim kelimesi sözlükte olmayan yani gerçekte varolmayan bir kelimedir. Erkin koray tarafından uydurulan bir kelimedir. Herhangi bir anlamı yoktur. Estarabim şarkısından bir örnek Estarabim estarabim, Sağdan Soldan estarabim. (Erkin Koray)

Har Nedir?

Sözlükte “har” ne demek? 1. Birtakım deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer.2. Sıcak, kızgın, yakıcı.3. Diken. Har kelimesinin ingilizcesi [Har] n. pintleKöken: Arapça

Güvey Nedir?

Sözlükte “güvey” ne demek? 1. Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad.2. Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın kocası, damat. Güvey kelimesinin ingilizcesi n. groom, bridegroom

Sukuk Nedir?

Sukuk nedir? Sukuk Arapça bir kelimedir. Türkçe'de “Finansal sertifika” anlamına gelmektedir. Sukuk yada Finansal Sertifika; Şeriat kurallarına göre kredi ve finansman piyasalarında kullanılan, özel Amaçlı Şirketler aracılığı ile ihraç edilen bono benzeri menkul kıymetlerin genel olarak adına sukuk denilemektedir. Bununla birlikte sabit getiri, faiz taşıyan bonolara İslamiyet’te izin verilmemiştir. Bu nedenle sukuk faiz ödemeyi veya […]

Muaccel Nedir?

Sözlükte “muaccel” ne demek? 1. Acele olunmuş.2. Peşin, hemen ödenmesi gereken. Muaccel kelimesinin ingilizcesi executory; mature, immediately to be paidKöken: Arapça

Varant Nedir?

Varant nedir? Varant bir ekonomi terimidir. Varant; Sermaye Piyasası Kurulunun yatırımcıya sunduğu, yapılandırılmış ürünler sınıfından bir finansal araç olan varantlar, belli bir dayanak varlığı, önceden belirlenmiş bir fiyattan, önceden belirlenmiş iki tarih arasında satılma hakkı tanıyan menkul kıymet niteliğindeki finansal bir araçtır. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak […]

Ampermetre Nedir?

Ampermetre nedir? Bir iletkenden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alet. akım şiddeti birimi Amperdir. Akım şiddeti aletten doğrudan doğruya okunur. Kadran; amperin askatlarına göre bölümlere ayrılmış cetveldir. Düşük şiddetteki elektrik akımını ölçen alete de Galvanometre adı verilir. Bir ampermetrenin ölçebileceği akım sınırlıdır. Daha büyük akımları ölçebilmek için şönt ismi verilen muhtelif akım bölücü dirençler kullanılır. […]

Kelaynak Nedir?

Sözlükte “kelaynak” ne demek? 1. Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (geronticus eremita).2. Örneği çok az görülen kişi. Kelaynak kelimesinin ingilizcesi n. bald ibis

Anlam Nedir?

Sözlükte “anlam” ne demek? 1. Bir sözcükten, bir sözden, bir davranış ya da olgudan anlaşılan şey; bunların anımsattığı düşünce ya da nesne, mana, fehva; bir sözcükten, bir sözden, bir davranış ya da olgudan anlaşılan şey; bunların anımsattığı düşünce ya da nesne, mana, fehva.2. Demek istenen, anlatılmak istenen; demek istenen, anlatılmak istenen.3. Bir önermenin, bir tasarının, […]

Hda ne demek? Hda anlamı Nedir?

hda ne demek? İngilizce bir kelime olan hda Türkçe’de; “hda” anlamına gelmektedir. Hda kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/hda bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Gypsy ne demek? Gypsy anlamı Nedir?

gypsy ne demek? İngilizce bir kelime olan “gypsy” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “bohem hayat sürdürmek, çingene gibi yaşamak“, İsim olarak kullanıldığında; “çingene, çingenece” anlamına gelmektedir. Gypsy kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/gypsy bağlantısından ulaşabilirsiniz. gypsy kelimesi ile bağlı ifadeler gypsy dancing: çingene dansi gypsy moth: agaç zararlisi

Kilim Nedir?

Kilim nedir? Eski Osmanlı evlerinde ve yörük çadırlarında çok kullanılan sedir, divan veya yerlere serilen renkli ve nakışlı yün dokuma. Kilim, eski çağlardan beri bilinen Orta Asya, İran, Anadolu ve Kafkasya’da hayvancılıkla geçinen göçebelerin yapıp, kullandıkları bir eşyadır. Kilim, günümüzde de evlerde halı yerine veya erzak çuvalı, heybe veya otel, büro gibi yerlerde dekoratif (süs) […]

Bioenerji Nedir?

Bioenerji nedir? Bioenerji çok farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Evrensel enerji – yaşam enerjisi – kozmik enerji olarak ifade edilse de hepside aynı şeyi anlatmaktadır. Bu bütün canlılarda olduğu kabul edilen güçtür. Bioenerji ya da türkçe doğru yazımıyla Biyoenerji evrensel yaşam gücü kavramına vaktiyle Doğu Avrupa ülkelerinde, özellikle Çekoslovakya ve Sovyetler Birliği’nde parapsikolojik araştırmalarda bulunmuş bilim adamlarınca […]

Tatil Nedir?

Sözlükte “tatil” ne demek? 1. Yasa gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlence.2. Okul, meclis, adliye gibi kurumların çalışmasını durdurduğu ya da kapalı bulunduğu dönem.3. Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmaksızın geçirilen süre. Cümle içinde kullanımı Yurdumuzda hafta tatili iki gündür. Tatil kelimesinin ingilizcesi [tátil] adj. tactile, tactualadj. vacation, holiday, recessionaln. vacation, holiday, stoppage, recess, vacKöken: Arapça

Gamze Nedir?

Sözlükte “gamze” ne demek? 1. Yan bakış, göz sürme.2. Kimi insanların yanaklarında gülünce beliren ya da çenede var olan çukurcuk. Cümle içinde kullanımı Böyle gülümsediği zaman ağzının iki yanında iki şirin gamze belirirdi. – H. Taner Gamze kelimesinin ingilizcesi n. dimpleKöken: Arapça

Yoğunluk Nedir?

Yoğunluk nedir? Homojen bir yapıya sahip maddenin birim hacminin kütlesi. Yoğunluk birimi gram/cm3 (gram/mililitre) veya kg/m3 tür. Yoğunluk, herhangi bir cismin hacminden kütlesinin veya kütlesinden hacminin hesaplanabilmesine imkan sağlar. Kütle hacimle yoğunluğun çarpımına, hacim ise kütlenin yoğunluğa bölümüne eşittir. İki tür yoğunluk vardır. Birincisi mutlak yoğunluktur ki, pratikte mutlak kelimesi kullanılmaz, sadece yoğunluk denir. İkincisi […]