Parantez Nedir?

Parantez nedir? 1. Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç2. Konunun dışında kalan söz ve yazıKöken: Fransızca Cümle içinde kullanımı Bu zorunlu parantezden sonra konumuza dönelim.– Haldun Taner Parantez kelimesinin ingilizcesi n. parenthesis, parentheses, brackets

Bozlak Nedir?

Sözlükte “bozlak” ne demek? 1. Orta ve güney anadolu’nun kimi bölgelerinde bir türkü ezgisi.2. Bu ezgiyle söylenen, konusu acıklı türküler.

Klişe Nedir?

Klişe nedir? Tipo baskıda, resimleri basmak için kullanılan asitle kabartma haline getirilmiş levhalar. Bugünkü klişe tekniği geliştirilmeden evvel, baskısı yapılacak resimler, sert ve düzgün ağaç parçaları üzerine elle oyulurdu (hakkedilirdi). İlk metal klişe, 1825’te Jojeph Nicèphore Niepce tarafından kurşun bir levha üzerine bakır bir levhanın kabartma yapılması şeklinde gerçekleştirildi. 1850’de Firmin Gillot, çinko levha üzerinde, […]

Fib ne demek? Fib anlamı Nedir?

fib ne demek? İngilizce bir kelime olan “fib” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “yalan söylemek, uydurmak, atmak“, İsim olarak kullanıldığında; “yalan, zararsız yalan, uydurma” anlamına gelmektedir. Fib kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/fib bağlantısından ulaşabilirsiniz. fib kelimesi ile bağlı ifadeler fibber: i. yalancı, uydurukçu fibbing: [fib] f. yalan söylemek, uydurmak, atmak fiber: i. lif, fiber, iplik, tel, […]

Mikroskop Nedir?

Mikroskop nedir? Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyle büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alet. Öncelikle isminden de anlaşılacağı üzere, mikropların incelenmesi akla geliyorsa da aslında sanayi, metalurji, genetik, jeoloji, arkeoloji ve kriminoloji alanında da büyük hizmetler görmektedir. Mikroskobu, ilk önce Hollandalı Zacharias Janssen’in, 1590 dolaylarında bir teleskobu tadil etmek suretiyle meydana getirdiği […]

Terim anlam Nedir?

Terim anlam nedir? Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır. Terim anlamlı sözcüklere örnekler Bu ders kafiye çeşitlerini işleyeceğiz. (Edebiyat) Ülkemiz hangi meridyenler arasında yer almaktadır? (Coğrafya) Maçın uzatma dakikalarında hakem, penaltı verdi. (Futbol) Terimler nasıl oluşur Günlük konuşma dilinde bulunan sözcüklere yeni […]

Lokavt Nedir?

Lokavt nedir? İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren ve işveren vekili tarafından, kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması. Kelime olarak, İngilizcede lock-out “birinin yüzüne kapıyı kapama”dır. Toplu iş sözleşmesinin işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası arasında yapılması sırasında, ihtilaf veya uyuşmazlık çıkması ve […]

Huy Nedir?

Sözlükte “huy” ne demek? 1. Kötü huy, kötü davranış.2. İnsanın yaradılış ve ruh özelliği, mizaç, tabiat.3. İçgüdü durumunu almış alışkanlık. Huy kelimesinin ingilizcesi [Huy] interj. ouch, ow! (cry of pain)n. character, temper, nature, vein, habit, temperament, blood, cheer, constitution, humor, humour [Brit.], kidneyKöken: Farsça

Etnik Nedir?

Sözlükte “etnik” ne demek? 1. Budunsal, kavmi. Etnik kelimesinin ingilizcesi adj. ethnic, ethnicalKöken: Fransızca

Sedef hastalığı Nedir?

Sedef hastalığı nedir? Tıp dilindeki ismi psöriazis olan ve müzmin, nükslerle seyreden, kırmızı zemin üzerinde kepeklenmelerle giden bir deri hastalığı. Sebebi tam olarak bilinmeyen bu hastalıkta, % 60 nispetinde irsi geçiş tespit edilmiştir. Bu hastalıkta derinin üst tabakasındaki yenilenme hücreleri normalden 5 ila 7 kat daha kısa zamanda satha çıkmakta ve kepeklenme ile dökülmektedir. Sıklıkla […]

İhtiva Nedir?

Sözlükte “ihtiva” ne demek? 1. İçine alma, içinde bulundurma, içerme. İhtiva kelimesinin ingilizcesi inclusion, containing, holdKöken: Arapça

Ah etmek Nedir?

Ah etmek nedir? 1. Acı ile içini çekmek2. İlenmek Ah etmek kelimesinin ingilizcesi v. sigh

Failure ne demek? Failure anlamı Nedir?

failure ne demek? İngilizce bir kelime olan “failure” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “eksiklik, yokluk, aksatma, kusur, bulunmama, yapmama, ihmal, başarısızlık, kıtlık, iflas, batma, bozukluk, sekte, yetmezlik, tükenme, dinme, fiyasko, hayal kırıklığı” anlamına gelmektedir. Failure kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/failure bağlantısından ulaşabilirsiniz. failure kelimesi ile bağlı ifadeler failure to pay: i. ödemeyi ihmal etme, ödeyememe Eksiklik […]

Şapel Nedir?

Şapel nedir? Şapel kavramı batı hristiyanlığında bazı “özel” tapınaklar olarak adlandırılırken, Hristiyanlıkta büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerleride olup, özellikle kırsal alanlarda ve küçük yerlerde veya yol kenarlarında dinsel ihtiyaçları karşılamak için yapılmış dua etme ve mum yakma yerleridir, bir nevi hristiyan mescidi, küçük kliselerdir diyede tanımlayabiliriz. Şapel örnekleri Fransa'da kırsal […]

Vurdumduymaz Nedir?

Sözlükte “vurdumduymaz” ne demek? 1. Anladığı halde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz. Cümle içinde kullanımı … ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar… – H. R. Gürpınar… tasavvuru imkansız bir sanat kudretiyle çalıyor, çalıyor, vurdumduymaz bir kalbi sanatın kudretiyle yumuşatabilmek için üflüyor, üflüyordu. – Sait Faik Abasıyanık Vurdumduymaz kelimesinin ingilizcesi adj. impassive, impervious, insusceptible, […]

Pdf Nedir?

Pdf nedir? Çok sayıda kitabı her zaman yanınızda taşımanız ve okuma ihtiyacı hissettiğinizde okumanız pek mümkün gözükmez. Kitaplar hem boyutları hemde ağırlıklarıyla birden fazla kitabı taşımaya çalışmak adeta bir zulüm haline gelmektedir. İşte geliştirilen Portable Document format yani Taşınabilir Belge Biçimi adlı format tüm bu zahmete bir son veriyor. Pdf, Portable Document Format'ın kısaltılmış adıdır. […]

Sarkaç Nedir?

Sarkaç nedir? Ağırlık merkezinden belirli bir mesafede bulunan bir nokta veya eksen etrafında ileri geri salınabilen katı cisim. Başlıca sarkaç tipleri: 1) Basit sarkaç, 2) Bileşik sarkaç (Fizik sarkaç), 3) Burulma sarkacı, 4) Dairesel sarkaç, 5) Esnek sarkaç, 6) Balistik sarkaç, 7) Manyetik sarkaç. Basit sarkaç: Kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçük olan bir katı çubuğun […]

Teveccühünüz Nedir?

Teveccühünüz nedir? Teveccüh kelimesi “Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme.” ve “Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme” gibi anlamlara gelmektedir. Teveccühünüz ise; Kendisine güzel, övgü dolu sözler söyleyen, iltifat eden kişiye karşı söylenerek asıl siz öylesiniz o sizin güzelliğiniz, o sizin iyiliğiniz gibi anlamlara gelmektedir. Teveccühünüz kelimesinin cümle içerisinde kullanımı Çok güzel bir bayansınız […]

Sevmek Nedir?

Sevmek nedir? Sevmek; Sevgi ve bağlılık duymak anlamına gelmektedir. Sevmek inanmaktır. Sevmek yaşamaktır. Sevdiğini kendisi gibi, kendisinden de çok duyumsamaktır. Sevmek sevdiği olmaktır. Sevmekte ikilikler kalkar, bir olmalara gidilir. İki ten, iki kalp, iki gönül yoktur sevgide. Tek bir kalp olunur, tek bir yürek olunur. Sevmek paylaşmaktır. Sevdiğiyle sevdiğini paylaşmaktır. Sevdiğiyle kalbini bölüşmektir sevmek. Sevgide […]

Gonna Nedir?

Gonna ne demek? Gonna, Amerikan ingilizcesinde “going to” kalıbının sokak jargonundaki ifadesidir. Resmi konuşmalarda ve yazılı ingilizcede kullanılmaz. “want to” kalıbının yerine wanna ifadesinin kullanılması gibi. Aynı zamanda İtalyanca' da etek anlamına gelir.

Başkan Nedir?

Sözlükte “başkan” ne demek? 1. Bir topluluğun, bir toplantının ya da bir derneğin başında bulunan; seçilerek ya da atanarak bu göreve getirilen kimse, reis, ser.2. Kimi ülkelerde devletin ve hükümetin başı. Başkan kelimesinin ingilizcesi n. chairman, chieftain, chairperson, chief executive, president, dean, head, moderator, principal, chief magistrate

Bienal Nedir?

Bienal nedir? Bienal, İspanyol'ca bir kelimedir ve “iki yıllık” anlamına gelmektedir. Kelime Fransız'cada ise kelime “Biennal” olarak geçmektedir. Bienal, iki yılda bir düzenlenen yarışma, şölen, sergi vb. gibi faaliyetlere denmektedir. Kelime genelde kültürel ve sanatsal faaliyetler için kullanılmaktadır. En eski bienal hangisidir? En eski bienal 1895'ten beri düzenlenen “Venedik Bienali” dir. Türkiye'de düzenlenen en eski […]

Jitter ne demek? Jitter anlamı Nedir?

jitter ne demek? İngilizce bir kelime olan “jitter” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “sinirlenmek, sinirden titremek” anlamına gelmektedir. Jitter kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/jitter bağlantısından ulaşabilirsiniz. jitter kelimesi ile bağlı ifadeler jitterbug: f. swing dansı yapmak i. swing delisi jitteriness: sinirlilik jitters: i. sinirlilik, gerginlik, aşırı korku jittery: s. siniri tepesinde, gergin, korku içinde Sinirlenmek ne […]

Sathi Nedir?

Sözlükte “sathi” ne demek? 1. Yüzeysel, üstünkörü. Sathi kelimesinin ingilizcesi [satıh] n. superficies

Usa Nedir?

USA nedir? USA, “United States of America” kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçe' de ABD yani “Amerika Birleşik Devletleri” ne tekabül eder.

Termometre Nedir?

Termometre nedir? Sıcaklık ölçen alet. Termometrelerin çalışma prensibi, pekçok maddenin sıcaklıkla genleşmesi esasına dayanmaktadır. En sık rastlananı cıvalı termometredir. Bu çok küçük kesite sahip ve üst ucu kapalı bir tüpten ibarettir. Alt ucundaysa içinde cıva bulunan küresel veya silindirik bir hazne bulunur. Isıtılmasıyla, civa genişler ve tüpte yükselir. Tüpün kesitinin küçük olmasından dolayı az bir […]