Afk Nedir?

Afk nedir? Afk'da tıpkı Brb gibi bir durum bildirimidir. Brb gibi sık bir şekilde kullanılmaktadır. Afk, Away from Keyboard kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de Klavye'den uzakta anlamına gelmektedir. İngilizce bir kelimedir ve 3 kelimeden oluşmaktadır. Kelimeleri tek tek açıklayacak olursak. Away kelimesi zarf olarak “uzak, uzakta, uzağa, bir yana, durmadan, devamlı” anlamlarına gelmektedir. […]

Abc ne demek? Abc anlamı Nedir?

Abc ne demek? İngilizce bir kelime olan “Abc” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “alfabe, abc, temel kurallar, ilkeler” anlamına gelmektedir. Abc kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/Abc bağlantısından ulaşabilirsiniz. Abc kelimesi ile bağlı ifadeler abc powers: i. abc devletleri, Arjantin Brezilya Şili ABC warfare: atomik biyolojik ve kimyasal silahlarla savas abc weapons: i. atomik biyolojik ve kimyasal […]

Cb Nedir?

Cb nedir? Kolombiyum’un kısaltması FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Piyon Nedir?

Sözlükte “piyon” ne demek? 1. Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen sekiz küçük taş, piyade.2. Bir çıkar sağlamak için yararlanılan, istenildiği gibi kolayca kullanılabilen kimse. Piyon kelimesinin ingilizcesi n. pawnKöken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

İndüksiyon Nedir?

Sözlükte “indüksiyon” ne demek? Bkz. indükleme. İndüksiyon kelimesinin ingilizcesi n. induction FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Yevmiye Nedir?

Sözlükte “yevmiye” ne demek? 1. Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik.2. Her gün. Yevmiye kelimesinin ingilizcesi n. daily wages, day to day money, per diem, remuneration, wage, wagesKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Ltd ne demek? Ltd anlamı Nedir?

ltd ne demek? İngilizce bir kelime olan ltd Türkçe’de; “sınırlı” anlamına gelmektedir. Ltd kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/ltd bağlantısından ulaşabilirsiniz. Sınırlı ne demek? Sözlükte yer alan sınırlı anlamları; 1. sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu.2. sınırlanmış, belirlenmiş, belirli. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Züğürt Nedir?

Sözlükte “züğürt” ne demek? 1. Parasız, yoksul, meteliksiz olan (kimse). Cümle içinde kullanımı Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir. – Atasözü Züğürt kelimesinin ingilizcesi adj. broke, impecunious, stone-broke, stony broke FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Üst geçit Nedir?

Üst geçit nedir? Karayolunun veya yayaların diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıya “üst geçit” denir. Üst geçit otomobiller için olabileceği gibi yayalar içinde olabilir. Yayaların üst geçitlerine yaya üst geçiti denilmektedir. Ayrıca demiryolu üst geçitleride bulunmaktadır. Üst geçit örnekleri Örnek bir yaya üst geçiti Örnek bir otomobil üst geçiti FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Trio Nedir?

Trio nedir? 1. Üçlü2. Üç kişiden oluşanKöken: İtalyanca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Beyhude Nedir?

Sözlükte “beyhude” ne demek? 1. Boşuna.2. Yararsız, anlamsız. Cümle içinde kullanımı Beyhude kendini öldürteceksin. – R. N. GüntekinEski gülümsemesini beyhude aradım. – A. İlhan Beyhude kelimesinin ingilizcesi adj. useless, vain, bootless, futile, inaneKöken: Farsça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Diskografi Nedir?

Sözlükte “diskografi” ne demek? 1. Omurları birleştiren ana madde içine sıvı bir madde şırınga edildikten sonra çekilen radyografi. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Ujt Nedir?

Ujt nedir? Tek bileşimli transistör. Özellikle transistörlerin iletken yapılması için (ateşlenmesi, tetiklenmesi) geliştirilmiş bir yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Silisyum bir çubuğun yaklaşık ortasındanbirleştirilmiş (bir diyot gibi) yarı iletken, genelde elektriki titreşimi yapar (osilatör). B 2 ve B 1 arasına, yani her iki tabana bir doğru akım uygulanır. UJT normal bir direnç gibi B 2 […]

Xps Nedir?

Xps nedir? Xps (Ekstrude Polistren malzemeler); Hammaddesi polistren olan, balpeteği görünümünde olan, homojen hücre yapısına sahip binalarda ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. Ekstrude Polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler ve diğer ısı yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında üstün bir malzemedir. XPS'in hammaddesi olan polistren, Ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca […]

Mütefekkir Nedir?

Sözlükte “mütefekkir” ne demek? 1. Düşünür. Mütefekkir kelimesinin ingilizcesi 1. reflective person, thinker. 2. reflective; meditative; pensive.Köken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Lehdar Nedir?

Lehdar nedir? Lehdar'ın diğer adı Menfaattar'dır. Lehdar yada Menfaattar; Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani senet üzerinde adı yazılı olan kişidir. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir. Sigortada Lehdar yada Menfaattar ise; Sigortadan faydalanan kişidir. Hayat sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, […]

Müşfik Nedir?

Sözlükte “müşfik” ne demek? 1. Sevecen, şefkatli. Cümle içinde kullanımı Annem müşfik aferinlerle saçlarımı okşadı. – Ö. Seyfettin Müşfik kelimesinin ingilizcesi adj. tender, kind, affectionate, benevolent, charitable, softKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Yazılım Nedir?

Yazılım nedir? Yazılım bir teknoloji terimidir.Anlamı; Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım parçalarının yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan komutlar topluluğuna yazılım denilmektedir. Bilgisayar yazılım türleri Bilgisayar yazılımları genel olarak 3 ana grupta incelenebilir. Bunlar: 1- Sistem Yazılımları (System Software): Bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi, derleyiciler (compilers) (Yazılım programında, yazılan programı makine […]

Tam pansiyon Nedir?

Tam pansiyon nedir? Konaklama tesislerinde oda, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri gibi hizmetlerin tamamının verildiği sistem, üç öğün yemek veren otel, pansiyon Tam pansiyon kelimesinin ingilizcesi n. full pension, full board FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Jig Nedir?

Jig nedir? Bir Orta çağ çalgısıKöken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Rus ruleti Nedir?

Rus ruleti nedir? Toplu tabancada bir tek mermi bırakılarak topun gelişigüzel döndürülmesi ve başa dayayıp tetiğin bir kez çekilmesiyle karşılıklı ve iki kişinin karşılıklı oynadığı ölüm oyunu FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Enabled ne demek? Enabled anlamı Nedir?

enabled ne demek? İngilizce bir kelime olan “enabled” [enable] Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “yetki vermek, olanak vermek, olanak tanımak, izin vermek” anlamına gelmektedir. Enabled kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/enabled bağlantısından ulaşabilirsiniz. Izin vermek ne demek? Sözlükte yer alan izin vermek anlamları; 1. birini bir şey yapmada özgür bırakmak.2. işine son vermek, hizmetinden çıkarmak. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Bezirgan Nedir?

Sözlükte “bezirgan” ne demek? 1. Tüccar; yahudilere verilen ad.2. Alışverişte çok kar amacını güden kimse.3. Mesleğini salt kazanç için kullanan kimse. Bezirgan kelimesinin ingilizcesi 1. grasping trader, hard bargainer, someone who drives a hard bargain. 2. merchant, trader.Köken: Farsça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Tüm Nedir?

Sözlükte “tüm” ne demek? 1. Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı.2. Tümen sözcüğünün kısaltması.3. Tepe, tümsek. Tüm kelimesinin ingilizcesi [Tum] adj. whole, entire, total, all, clear, undivided, utter, overalln. entire, whole, entirety, totality, full complementpref. pan FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Jeoloji Nedir?

Jeoloji nedir? Jeoloji veya yerbilim (Türk Dil Kurumu'nun yeni bir tanımına göre: yer bilimi) dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır. Yer bilimleri bünyesinde ele alınır. Yerbilim geniş anlamı ile, yerküresinin güneş sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde […]

Çek Nedir?

Çek nedir? Çoğunlukla bir bankaya hitaben belirli şekil ve şartlarına uyularak yazılan ödeme emri. Çek bir ödeme aracı olup, genellikle bankaların düzenlediği çek defteri içinde yer alan çeklerden biri doldurularak keşide edilir. Çekin menşei İngiltere’de, kralların maliye bakanına gönderdiği ödeme emridir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde nakit yerine yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tasdikli, bilvasıta, havale çeki, […]

Otel Nedir?

Otel nedir? Oda veya daireleri geçici bir süre için kiraya verilen, müşteri hizmetleri, görevli personel tarafından yapılan ve ticari gaye ile işletilen yer. Eskiden misafirhane denilen yerler, zamanla otel ismini almıştır. Selçuklularla başlayıp Osmanlılar zamanında da devam eden hanlar ve kervansaraylar. Anadolu’nun pekçok yerinde bu maksatla inşa edilmişti. Daha insani anlayışla, yardımlaşma ve koruma düşüncelerinin […]

Muvaffak Nedir?

Sözlükte “muvaffak” ne demek? 1. Başarmış, başarılı (kimse).2. Başarılmış, başarılı (iş). Muvaffak kelimesinin ingilizcesi successful ba?arylyKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Histogram Nedir?

Histogram nedir? Tekrarlı sayılardan oluşan elimizdeki verileri, genelde çetele tabloları kullanarak oluşturduğumuz veri grupları içine dahil edip bu gruplardaki verilerin sayılarının kullanılması ile elde edilen sütun grafiklerine histogram adı verilir.Yani çok fazla veri varsa bu verileri aralıklarla yeniden düzenleyerek grafik oluşturma işidir. Anlaşılacağı gibi çetele tablosundaki verilerin sütun grafiğine aktarılması yani oluşan sütun grafiklerine histogram […]

Çirkef Nedir?

Sözlükte “çirkef” ne demek? 1. Pis ve bulanık su.2. İğrenç ve bulaşkan (kimse ya da şey). Çirkef kelimesinin ingilizcesi slop, filthy water; cesspool, sewer; disgusting person; disgustingKöken: Farsça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Rpm Nedir?

Rpm nedir? Rpm teriminin 3 farklı anlamı bulunmaktadır. İlk olarak Rpm terimi genellikle bilgisayarın bilgi depolama birimi olan harddisklerde karşımıza çıkar. “Revolution per minute” kelimelerinin kısaltması olan Rpm terimi “Dakikadaki devir sayısı” anlamına gelmektedir. İkinci olarak Rpm'in linux işletim sistemindeki anlamını “Linux'te işletim sisteminde Rpm ne anlama gelmektedir ?” başlığı altından ve son olarakta .rpm […]

Dca ne demek? Dca anlamı Nedir?

FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp