Mani Nedir?

Mani nedir? Mani, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxadır. Aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize […]

Ahiret Nedir?

Ahiret nedir? Ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. Dini inançlara göre ahiret ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden hayatın adıdır. Yeniden dirilme ile başlayıp sonsuza kadar sürüp gidecek olan hayata ahiret hayatı ve bu hayatın geçtiği aleme de ahiret alemi veya öteki dünya denir.

Yonga Nedir?

Sözlükte “yonga” ne demek? 1. Kesilen, yontulan ya da rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga. Cümle içinde kullanımı Ağaç yongası. Demir yongası. Yonga kelimesinin ingilizcesi n. chip, cutting, excelsior, rasping, shiver, spall, parings

Ke Nedir?

Sözlükte “ke” ne demek? 1. K harfinin adı.

Asayiş Nedir?

Sözlükte “asayiş” ne demek? 1. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik. Cümle içinde kullanımı Temel hak ve hürriyetler kamu düzeninin, genel asayişin korunması amacı ile kanunla sınırlanabilir. – Anayasa Asayiş kelimesinin ingilizcesi n. public order, public security, order, quietKöken: Farsça

Yafta Nedir?

Sözlükte “yafta” ne demek? 1. Üzerine asıldığı ya da yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kağıt parçası, etiket. Cümle içinde kullanımı Her mala, fiyatını gösteren bir yafta asılır.Zamanın uzunluğuna rağmen bu firmanın yaftasını hala aklımda tutuyordum. – Y. K. Karaosmanoğlu Yafta kelimesinin ingilizcesi n. labelKöken: Farsça

E Nedir?

E nedir? Yeni Türk alfabesinin altıncı harfi. Fizikte é, elektronun sembolüdür. Osmanlıcada elif harfinin hemzeli şekli olup, bunun üstünlü olarak okunmasıdır. Türkçede dil ve damağın ön tarafında telaffuz edilir ve telaffuzu sırasında dilin ucu alt çenenin ön dişlerine yapışır. E orta uzunlukta geniş ve ince bir sestir. Açık ve i sesine yakın kapalı şekilde kullanılan […]

Dengeli beslenme Nedir?

Dengeli beslenme nedir? Büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli olan enerjiyi ve besin öğelerinin her birini yeterli miktarlarda sağlayacak olan besinlerin, besleyici değerlerini yitirmeden, sağlık bozucu duruma getirmeden en ekonomik şekilde almak ve vücutta kullanmaktır. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması […]

Trafo Nedir?

Sözlükte “trafo” ne demek? 1. Transformatör sözcüğünün kısaltılmışı.2. Kent elektrik akımını sağlayan transformatör kuruluşu. Trafo kelimesinin ingilizcesi n. transformer

Argüman Nedir?

Argüman nedir? Argüman kelimesi Fransızca Argument kelimesinden gelmektedir. Argüman “Delil, kanıt, tanıt” , “Tez, iddia, sav” anlamına gelmektedir. Gökbiliminde Argüman; Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer anlamına gelmektedir. Matematik'te Argüman; “Bir çıkış kümesinin değişkeni” ve “Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan […]

Doğal Nedir?

Sözlükte “doğal” ne demek? 1. Doğada bulunan, doğaya ait olan, tabii; (üslup için) yapmacıksız.2. Doğanın düzenine ve gereklerine uygun, tabii; abartısız, yapmacıksız.3. Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış, tabii; gerektiği gibi, beklendiği gibi, gereğince. Cümle içinde kullanımı Doğal liman. Doğal sınır. Doğal kelimesinin ingilizcesi adj. natural, inherent, innate, artless, connatural, easy, free, inartificial, inborn, inbred, indigenous, ingenuous, […]

Külfet Nedir?

Sözlükte “külfet” ne demek? 1. Sıkıntılı zorluk, yorgunluk.2. Büyük masraf. Cümle içinde kullanımı Bu kadar uzun külfetlere ne lüzüm var? – Ö. Seyfettin Külfet kelimesinin ingilizcesi n. trouble, difficulty, inconvenience, onerousness, task, taxKöken: Arapça

Anemi Nedir?

Anemi nedir? Kandaki kırmızı kan hücrelerinin eksikliği. Kansızlık. Anemi, çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Olayı meydana getiren sebep ne olursa olsun, hadise alyuvarların içinde bulunan hemoglobin maddesinin toplam ağırlığının düşmesidir. Bu da, ya dolaşımdaki alyuvar sayısında veya alyuvarlardaki protein mikdarındaki azalmanın işaretidir. Tek başına alyuvar sayısının normal olması anemi olmadığını göstermez. Alyuvar sayısı normal olduğu halde […]

Zen Nedir?

Sözlükte “zen” ne demek? 1. Japonya’da xii. yüzyıldan beri yayılmış olan buda mezhebi. Zen kelimesinin ingilizcesi n. Buddhist religion practiced in Japan and subsequently in Korea and Vietnamn. Zen, Buddhist religion practiced in Japann. Zen, Buddhist religion practiced in JapanKöken: Farsça

Bono Nedir?

Bono nedir? Emre yazılı senet. Bir bedeli kayıtsız şartsız ödeme vaadini, kime veya kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadını, senedi tanzim edenin imzasını, tanzim ve ödeme gününü, vadeyi ihtiva eden, ciro ile devrolunabilen bir ticari senet. Bononun ticari hayattaki önemi, bir kredi vasıtası olmasındandır. Ticari hayatta nakit para ihtiyacının karşılanmadığı zamanlarda yaygın bir ödeme […]

Irk Nedir?

Sözlükte “ırk” ne demek? 1. Ortak genetik ve fizyolojik özellikler taşıyan insanların ayırt edici karakterleri.2. Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm.3. Soy. Cümle içinde kullanımı Beyaz ırk. Sarı ırk.Her ikisi de aralarındaki ırk düşmanlığını unutmuş gibiydi. – Y. K. Karaosmanoğlu Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır. […]

Müverrih Nedir?

Sözlükte “müverrih” ne demek? 1. Tarih yazan kimse, tarihçi. Cümle içinde kullanımı Romalı müverrihler bunların hiç birine barbar lakabını vermemiştir. – Y. K. Karaosmanoğlu Müverrih kelimesinin ingilizcesi historian.Köken: Arapça

Lal Nedir?

Sözlükte “lal” ne demek? 1. Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş; parlak kırmızı renkte olan.2. Şarap, kırmızı şarap; dili tutulmuş, dilsiz.3. Kırmızı renkli bir çeşit mürekkebe verilen ad. Lal kelimesinin ingilizcesi [LAL] adj. rosen. ruby, garnet, vermeilKöken: Farsça

Blog Nedir?

Blog nedir? Blog kelimesi İngilizce “WEB” ve “LOG” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. türkçe karşılığı ise web günlüğü olarak isimlendirilmektedir. Blog, genellikle bireysel olarak yürütülen ve içerisinde blog sahibinin dünyasını yansıtan yorumlar, haberler, olaylar vb girdilerin bulunduğu web sitesidir. Bloglarda girdiler genellikle son eklenen en üstte olacak biçimde görüntülenir. Bloglar son yılların en çok ilgi gören […]

Şia Nedir?

Şia nedir? Hz. Ali’nin Hz. Peygamberden sonra nass ve tayinle imam olduğuna inanan, imametin kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren, bu imamların masum olduklarını iddia eden topluluklara Şia denir. Şiiler, imamet konusunu inanç esaslarından biri olarak kabul ederler. Onlara göre imamet konusu hem ayetlerle hem de Hz. Peygamberin vasiyetiyle sabit olmuştur ve her […]

Fonksiyon Nedir?

Fonksiyon nedir? Bir cümlenin (kümenin) her elemanını ikinci bir cümlenin yalnız bir elemanıyla eşleyen bir bağıntı. Birinci cümleye tarif cümlesi, ikinci cümleye değer cümlesi denir. Genellikle bu elemanlar sayılardan ibarettir. Pekçok fonksiyon, çeşitli bilim konularında ortaya çıkar. Fonksiyon 17. yüzyıldan beri matematiğin bir ana kavramı olmuştur. Hareketlerin araştırılmasında Galile, Kepler ve Newton, zamanla mesafe arasında […]

Zimmet Nedir?

Sözlükte “zimmet” ne demek? 1. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.2. Üstlenilen para.3. Bir sorumlunun üzerine geçirdiği ve ödemek zorunda olduğu para. Zimmet kelimesinin ingilizcesi n. debitKöken: Arapça Zimmet ne demek? (Ekonomi) (Debit, embezzlement) Arapça’da borç anlamına gelen kelime. Bir ticari kuruluşun borçlarının tümü demektir. Zimmetine para geçirmek, sözcük anlamıyla bir hesabı birinin borcuna eklemek demektir. […]

Bre Nedir?

Sözlükte “bre” ne demek? 1. “ey, hey” anlamında kullanılır; yinelenen iki emir kipi arasına getirilerek eylemin sürekliliğini anlatır.2. be yerine kullanılır; şaşkınlık, coşku anlatır.3. vay gibi şaşma anlatır.

Zıvanadan çıkmak Nedir?

Sözlükte “zıvanadan çıkmak” ne demek? 1. Çok sinirlenmek, öfkelenmek. Cümle içinde kullanımı Kaç zamandır zaten bir acayipleşen oğlanın artık adamakıllı zıvanadan çıktığına hükmediyorlardı. – H. Taner Zıvanadan çıkmak kelimesinin ingilizcesi to be in a rage, to infuriate, to lose one’s head/temper

Buşon Nedir?

Buşon nedir? Buşon gerçek anlamda kir değildir. Dış kulak yolundaki cildin salgısıdır. Bu salgı dış kulak yolundaki cildi infeksiyonlardan korumaya yöneliktir ve dışarıdan gelen toz ile diğer partikülleri tutar. Dış kulak yolu cildindeki dışa doğru olan hareketlerl

Şifre Nedir?

Sözlükte “şifre” ne demek? 1. Gizli haberleşmeye yarayan imlerin tümü. Cümle içinde kullanımı Kumandan şifreyi söyledi.İstanbul mümessilliği şifresiyle Mustafa Kemal Paşa’ya bekledikleri malümatı iletmiştim. – Y. K. Karaosmanoğlu Şifre kelimesinin ingilizcesi [Sifre] n. code, key word, code word, cypher, cipher, passwordKöken: Fransızca