Öğretmen Nedir?

Sözlükte “öğretmen” ne demek? 1. Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime.2. İnsana herhangi bir alanda bilgi kazandıran şey. Cümle içinde kullanımı Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen. – Y. Z. Ortaç Öğretmen kelimesinin ingilizcesi n. teacher, instructor, schoolteacher, master, mistress, dominie, indoctrinator, preceptor, schoolma’am, schoolmarm, schoolmaster, […]

Avşar Nedir?

Avşar nedir? Bk. Afşar FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Dış ticaret açığı Nedir?

Dış ticaret açığı nedir? Yabancı ülkelerden alınan malların satılandan daha fazla olması sonunda ortaya çıkan borç tutarı Cümle içinde kullanımı Dış ticaret açığı o devirde ne kadardı kimbilir?– Ç. Altan FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Astım hastalığı Nedir?

Astım hastalığı nedir? Astım insanın nefes alıp verdiği hava yollarının aşırı duyarlı olması, bronş astması, bronşial astım, allerjik astım gibi isimler de anılan, hastalığın genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak geliştiği bir solunum yolu hastalığıdır. Astım hastalığının belirtileri nelerdir? 1- Öksürük, 2- Hırıltılı solunum, 3- Göğüste tıkanıklık ve sıkışma hissi , 4- Soluk alıp verirken […]

Aşar vergisi Nedir?

Aşar vergisi nedir? Aşar vergisi, Öşür vergisi olarakta bilinen Osmanlı'da tarım ürünleri üzerinden alınan %10 oranında ki vergiye denilmektedir. Arapçada “öşür” sözcüğünün anlamı onda birdir.(1/10) Tanzimat'tan önce tımar ve zeamet sahipleri için sahipleri tarafından tahsil edilen aşar, yerel gereksinimlerin karşılanması ve asker beslemesi için kullanıldı. Osmanlı Devleti’nin temel gelir kalemini oluşturan vergi, arazi para ile […]

Yaratık Nedir?

Sözlükte “yaratık” ne demek? 1. Canlı, mahluk. Cümle içinde kullanımı …kediye, bu aşağılık yer yüzü yaratığına küçümseme ile baktı. – H. Taner Yaratık kelimesinin ingilizcesi n. alien, creature, critter, thing FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Protesto Nedir?

Protesto nedir? Bir hareketi, işi, haksız, usulsüz kabul ederek ona karşı olduğunu belli etmeye çalışma, kabul etmeme, kınama, reddetme eylemi. Beğenmediğine, doğru bulmadığına karşı çıkmak insanın yaratılışında vardır. İnsanlık tarihi boyunca insanlar gerek topluluk, gerekse fert olarak bir işin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına mani olmak için protesto silahına başvurmuşlardır. Protesto; aktif bir işi yapmak suretiyle […]

Şike Nedir?

Sözlükte “şike” ne demek? 1. Maddi ya da manevi bir çıkar karşılığı anlaşma ile bir maçın sonucunu değiştirme, uzlaşmalı spor karşılaşması yapma.2. Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma, danışıklı dövüş. Cümle içinde kullanımı Bu işte şike var. Şike kelimesinin ingilizcesi n. put up job, chicane, chicaneryKöken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

İtidal Nedir?

Sözlükte “itidal” ne demek? 1. Aşırı olmama durumu, ılım, ölçülülük.2. Soğukkanlılık. İtidal kelimesinin ingilizcesi n. sobrietyKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Cga ne demek? Cga anlamı Nedir?

cga ne demek? İngilizce bir kelime olan cga Türkçe’de; “cga” anlamına gelmektedir. Cga kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/cga bağlantısından ulaşabilirsiniz. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Tüp Nedir?

Sözlükte “tüp” ne demek? 1. Laboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru.2. Akışkan maddelerin konulduğu, genellikle silindir biçiminde, içi boş, ağzı özel tapalı kap.3. İçine krem, diş macunu, ilaç gibi maddeler konulan, bir ucu burgu kapaklı, plastik ya da metal boru. Cümle içinde kullanımı Tüpte kalan iki üç taneyi de yol ihtiyatı olarak […]

Hobi Nedir?

Sözlükte “hobi” ne demek? 1. Birisinin olağan uğraşı dışında rahatlamak için yaptığı iş, düşkü. Cümle içinde kullanımı Meslek dışında biricik merakı, kendi tabiriyle hobisi fotoğrafçılıktı. – H. Taner Hobi kelimesinin ingilizcesi n. hobby, pastime, avocationKöken: İngilizce Hobi ne demek? (Ekonomi) (Hobby) İngilizce’den dilimize geçme. Türkçe’ye "düşkü" biçiminde çevrilebilir. Bir kimsenin mesleği dışındaki özel merak veya […]

Pompa Nedir?

Pompa nedir? Sıvıya enerji veren makinalar. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen sıvıya aktarırlar. Genel olarak, pompalar sıvıların basıncını ve toplam enerjisini arttırarak, bir yerden diğer bir yere nakil imkanını sağlar. Soğutma sularının daimi devrinin sağlanması, bir otomobilde benzin basılması, yağ sevki ve radyatör suyunun devrettirilmesi, bir kalorifer tesisatının suyunun devridaim olması, […]

Sax ne demek? Sax anlamı Nedir?

sax ne demek? İngilizce bir kelime olan sax Türkçe’de; “saksofon” anlamına gelmektedir. Sax kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/sax bağlantısından ulaşabilirsiniz. sax kelimesi ile bağlı ifadeler saxatile: s. kayacıl saxe: i. saks mavisi, gece mavisi saxe blue: i. gece mavisi, saks mavisi saxhorn: i. sakshorn, üflemeli bir çalgı saxicoline: s. kayacıl saxicolous: s. kayacıl saxifrage: i. […]

Caz müzik Nedir?

Caz müzik nedir? Amerikadaki Afrika kökenli siyahilerle özdeşleşmiş, bestelenmiş eserler üzerine doğaçlama yaparak,armonik yapısı değiştirilerek yapılan özgün bir müzik türüdür. Caz birkaç müzik türünün biraraya gelmesiyle oluşmuştur. Caz müzik nasıl doğmuştur? Caz ilk olarak Afrika’dan getirilen kölelerin Amerika’nın güneyindeki pamuk tarlalarında ve demiryollarında çalışırken söyledikleri şarkılardan doğdu. Bu şarkılar genellikle kötü koşullarda çalışmak ve yaşamak […]

Ck Nedir?

Ck nedir? Ck, İngilizce “Creatine Kinase” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de Kreatinin Kinaz anlamına gelmektedir. Ck (Creatine Kinase), iskelet kası, kalp kası ve beyinde bulunan bir enzimdir. Kaç çeşit Ck enzimi bulunmaktadır? 1- CK-BB izoenzimi: Beyin, gastrointestinal sistem, prostat, plasenta ve akciğerde bulunur. 2- CK-MB izoenzimi: Kalp ve iskelet kasında bulunur. 3- CK-MM […]

Fevk Nedir?

Sözlükte “fevk” ne demek? 1. Üst, yukarı. Cümle içinde kullanımı Yüz kartalın kanadından daha kuvvetli kanatlarla bulutların fevkine çıktık. – Y. K. Karaosmanoğlu Fevk kelimesinin ingilizcesi adj. superior, higher in rank or positionKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Alkol Nedir?

Alkol nedir? Mayalaşmış şekerli sıvıların damıtılmasıyla elde edilen sıvıların genel adıdır. Buna halk arasında yanlış olarak «ispirto» denir. İspirto kimyaca «etil alkol», ya da «etanol» dür. Alkol iki yoldan: 1. Mayalandırma, 2. Sentetik olarak elde edilir. Birinci yolla alkol elde etmek için üzüm suyu mayalanmaya bırakılır. Mayalanma tamamlandıktan sonra damıtılır. Sentetik yolla alkol, karpit'ten (kalsiyum […]

Ecnebi Nedir?

Sözlükte “ecnebi” ne demek? 1. Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı.2. (ad tamlamalarında) başka devlet. Cümle içinde kullanımı Ecnebi parası.Tercüman’ı bitirinceye kadar, dört silahlı ecnebi askeriyle dönüp geldi. – A. Gündüz Ecnebi kelimesinin ingilizcesi n. foreigner, alienKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

İşsizlik Nedir?

İşsizlik nedir? Bir ekonomideki iş gücü seviyesi ile, işgücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden “istihdam seviyesi” arasındaki farktan meydana gelen, iş aradığı halde iş bulup çalışamayan işgücü. Milletler, bir yandan sosyal gaye ile bir kısım vatandaşlarının işsiz ve dolayısıyla gelirsiz kalmasını önlemek için, öbür yandan iktisadi kalkınmada mevcut işgücünden tam olarak faydalanabilmek için işsizliği […]

Muteber Nedir?

Sözlükte “muteber” ne demek? 1. Saygın, değer verilen, itibarı olan, hatırı sayılır.2. Yürürlükte olan, geçerliği olan.3. İnanılır, güvenilir, sözü geçer. Cümle içinde kullanımı Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. – MuhibbiDöndü geldi. Dokuz on sene mesut ve muteber hayat sürdü, kitaplar yazdı. – B. Felek […]

Arama motoru Nedir?

Arama Motoru Nedir? Arama motoru, dünyadaki hemen hemen tüm websitelerinin listelendiği, kategorilere ayrılmış, aradığımız bilgilere en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan web siteleridir. İnternet üzerinde yüzlerce hatta binlerce arama motoru bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kendi alanlarındaki web sitelerini listelemekte, bir kısmı yerel alanlarda hizmet vermektedir. Bir kısmı da dünya üzerindeki hertürlü web […]

Namzet Nedir?

Sözlükte “namzet” ne demek? 1. Aday.2. Sözlü, yavuklu. Cümle içinde kullanımı Ben kalkar, namzedin yüzüne dik dik bakarım. – Ö. SeyfettinBu sözüyle kendi kendisini de namzetler içine sokmuş olacağını biliyordu. – P. Safa Namzet kelimesinin ingilizcesi n. candidate, nominee, postulant, remaindermanKöken: Farsça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Kuş Nedir?

Sözlükte “kuş” ne demek? 1. Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı.2. (terzilikte) giysinin rahatlığını sağlamak amacıyla gövde ve kol arasında eklenen bir ucu sivri kumaş parçası.3. Uçurtma. Cümle içinde kullanımı Çalıların üstünde kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu. – Ö. Seyfettin Kuş kelimesinin ingilizcesi [Kulusuk Airport] v. […]

Fahri Nedir?

Sözlükte “fahri” ne demek? 1. Onursal. Fahri kelimesinin ingilizcesi adj. honorary, unsalaried, voluntary, complimentary FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Hamd Nedir?

Hamd nedir? Hamd kelime anlamı olarak “övmek,methetmek,yüceltmek, ululamak” anlamlarına gelmektedir. Hamd; Kainattaki yaratılmış olan,yaratılmakta olan,tüm varlıkların niteliklerinin Allahın tecellisi olduğu hakikatını anlatan bir kelime. Hamd yanlızca Allah'a mahsustur. “Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir.” (Fatiha Suresi,1/1) Hamd ile şükür arasındaki fark nedir? Hamd ile şükür arasında fark vardır. Hamd, sadece Allahu Teala’ya mahsus olan bir fiildir. […]

Kuzen Nedir?

Sözlükte “kuzen” ne demek? 1. Teyze, dayı, hala ya da amcanın erkek çocuğu. Kuzen kelimesinin ingilizcesi n. cousin, first cousin, german cousinKöken: Fransızca FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Azil Nedir?

Sözlükte “azil” ne demek? 1. Görevden alma. Azil kelimesinin ingilizcesi dismissal, removalKöken: Arapça FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Lure ne demek? Lure anlamı Nedir?

lure ne demek? İngilizce bir kelime olan “lure” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “cezbetmek, yemlemek, ayartmak“, İsim olarak kullanıldığında; “yem, tuzak, çığırtkan, cazibe” anlamına gelmektedir. Lure kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/lure bağlantısından ulaşabilirsiniz. Cezbetmek ne demek? Sözlükteki anlamı: kendine çekmek, bağlamak. FacebookTwitterGoogle+Love ThisWhatsApp

Gmp Nedir?

Gmp nedir? Gmp, İngilizce Good Manufacturing Practices kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelmektedir. Gmp; İnsan Sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eden bir kalite sistemidir. Gmp uygulamasının faydaları nelerdir? 1- Uluslararası ticarette kolaylık sağlar. 2- Üretim yapılırken bu sürece […]

Leo ne demek? Leo anlamı Nedir?

Leo ne demek? İngilizce bir kelime olan “Leo” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “aslan takımyıldızı [astr.], aslan burcu [astr.]” anlamına gelmektedir. Leo kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına http://nedir.dictionarist.com/Leo bağlantısından ulaşabilirsiniz. Leo kelimesi ile bağlı ifadeler leo minor: küçükaslan takimyildizi leonine: s. aslan gibi, aslana özgü leopard: i. leopar, pars leopard can’t change it’s spots: id. can çıkar […]

Kıkırdak Nedir?

Kıkırdak nedir? Esnekliği ve sertliği ile bilinen bir çeşit bağ dokusu. Kemik kadar sert olmayan kıkırdak, dayanıklı, esnek ve damarsız bir dokudur. Kireçlenme ve kemikleşmeye yönelik büyük bir eğilim gösterir. İlkel yapılı omurgalıların ve üstün yapılı omurgalılarda embriyoların (ceninlerin) bütün iskeleti, erişkinlerde ise iskeletin bazı kısımları kıkırdaktandır. Köpek balıkları ve bazı yassı balıklarda iskelet ömür […]